Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Trading A/S (”Heatlets”), CVR nr. 10125421, Agerskellet 7, 8920 Randers NV, Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via Heatlets ’s webshop samt andre køb.

Kontaktinformationer
Mail: heatlets@verdo.dk
Tlf.: 70 10 02 30
Web: www.heatlets.dk
Forretningsadresse: Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.                
1. Prisangivelser
1.1. Alle priser er ekskl. moms og offentlige afgifter ved erhvervskunder.
1.2. Alle priser er inkl. moms og offentlige afgifter ved privatkunder.
Prisen er opgivet i danske kroner.
1.3. Heatlets forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.
1.4. Verdo er bundet af skriftlige tilbud. Tilbuddet er gyldigt 30 kalenderdage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

2. Betalingsvilkår
2.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.
2.2. Kunden kan betale med følgende betalingskort; Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB og Mobilepay.
2.3. Der tages ikke gebyr ved betaling på www.heatlets.dk.
2.4. Beløbet hæves først på kundens konto, når varerne sendes fra Heatlets. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

3.  Leveringsvilkår
Pallevarer
3.1. Heatlets leverer til Danmark.
3.2. Levering kan ske som standardlevering.
3.3. Ved standardlevering leveringstiden 2-3 arbejdsdage efter modtaget bestilling. Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
3.4. Levering sker med vognmand.
3.5. Ved standardlevering sker levering/aflæsning med palleløfter, og varerne leveres ved fortovskant. Som kunde, kan du spørge vognmanden om han kan placerer pallen andetsteds, dette sker dog på eget ansvar
3.6. Alle leverancer til forbrugere sker uden kvittering, men mod billeddokumentation.
3.7. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende. Emballagen kan ikke modstå voldsom nedbør eller nedbør i en længere periode og pillerne skal derfor opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis pillerne har stået udendørs i mere end 24 timer efter modtagelsen og der i denne periode har været nedbør, som har medført at pillerne er blevet fugtige/våde, kan kundens reklamation vedr. fugtskader bortfalde.
Træpiller til indblæsning eller aftipning
3.8. Heatlets leverer træpiller til indblæsning eller aftipning indenfor 8 dage fra bestilling. Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er ikke muligt.
3.9. Levering sker med vognmand. Heatlets leverer til Danmark.
3.10. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret. Brug evt. skilt til markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt. Kunden har derfor ikke et krav på at få varen leveret det pågældende sted som angivet i kommentarfeltet på bestillingssiden.
3.11. Ved bestilling af træpiller til indblæsning eller aftipning tages der forbehold for at den leverede mængde træpiller kan variere op til +/- 5 %.
3.12. I forbindelse med betaling skal kunden acceptere, at Heatlets reserverer et beløb på 5 % udover den bestilte mængde. Efter levering af træpillerne trækker Heatlets et beløb fra, der svarer til den præcist leverede mængde. Levering af den bestilte mængde forudsætter fri adgang til passende modtagerfaciliteter.
3.13. Kunden modtager en faktura med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail.
Tilbehør
3.14. Levering af tilbehør sker separat til nærmeste pakkeshop. Ved samtidig bestilling af tilbehør og løse træpiller eller pallevarer vil varerne således blive leveret ad flere omgange.
Generelt
3.15. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for returnering eller senere levering, kan kunden blive opkrævet ca. 600 kr. pr. tons eller palle, inkl. moms. til dækning af omkostningerne.
3.16. Ved køb på www.heatlets.dk tages der ikke et fragtgebyr, hvis levering skal ske i Danmark og kun de brofaste øer er omfattet. Til øer uden fast broforbindelse leveres varerne uden fragtgebyr til afskibningshavnen. Kunden er herefter selv ansvarlig for den videre transport herunder skibsfragt.
3.17. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, anses varen for at være leveret og i Kundens besiddelse når varen er overgivet til fragtføren. Dette er gældende uanset om der skal ske levering indenfor pladsens grænser.

4. Reklamation gælder erhvervsdrivende 
4.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Heatlets gerne kontaktes på heatlets@verdo.dk med en nærmere beskrivelse af reklamationens indhold.
4.2. Heatlets behandler kundens reklamation hurtigst muligt.

5. Ejendomsforbehold gælder erhvervsdrivende 
5.1. Heatlets forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

6. Ansvar gælder erhvervsdrivende 
6.1. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lov, frasiger Heatlets sig ethvert ansvar for:
a) Leveringstid.
b) driftstab eller andet indirekte tab.
c) skader på Kundens ejendom ved levering som skyldes Kundens anvisninger.
6.2. Heatlets’s erstatningsansvar er, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer, medmindre dette strider i mod gældende lov.

7. Mangler gælder erhvervsdrivende 
7.1. Mangelsindsigelser skal gøres gældende inden 3 måneder fra fakturadatoen.
7.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
7.3. Reklamation skal ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser.
7.4. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Trading A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.
7.5. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav

8. Videreoverdragelse gælder erhvervsdrivende 
8.1. Verdo er til enhver tid berettiget til at overdrage samtlige Verdos rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand ved meddelelse herom til Kunden

9. Gode råd og tilbud via e-mail
9.1. Hvis Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke, vil Heatlets løbende sende nyheder og tilbud om
9.2. lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.
9.3. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Heatlets via tlf. eller mail.

Ønsker du at klage?

Vores mål er at have markedets mest tilfredse kunder. Skulle det ske, at du ikke er helt tilfreds alligevel, er det stadig vores hensigt at sørge for, at din adgang til at klage bliver så let som muligt.

Sådan klager du

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Heatlets på telefon 70 10 02 30 eller sende en mail til: Heatlets@verdo.dk

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning på adressen:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00

Du kan også se deres hjemmeside her eller skrive til dem via e-mail: kfst@kfst.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:  EU-kommissionens online klageportal.                  
Loading
Loading